PAD-leerplan

We hebben als school de taak de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen systematisch te bevorderen. Het hanteren van een methode maakt daarbij deel uit van de algemene preventieve benadering. We werken daarom al een aantal jaren met het zogenaamde PAD- leerplan: Programma Alternatieve Denkstrategieën. In het onderstaand document wordt beschreven hoe wij aandacht besteden sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

U kunt hier het pad-leerplan (pdf) downloaden.