Ouderraad

Binnen de Mariaschool is een ouderraad actief. Zij organiseert en/of begeleidt diverse activiteiten die binnen school plaatsvinden, waaronder het Sinterklaasfeest, de kerstactiviteit, het carnavalsfeest, het paaseieren zoeken, het schoolreisje en de laatste schooldag. De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 personen, waarbij uit elke groep 1 ouder is afgevaardigd. Er wordt circa 6 keer per jaar vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar. Tweejaarlijks treden de ouderraadsleden af, zij zijn herkiesbaar.  

Het schooljaar 2018-2019 hebben de volgende personen zitting in de ouderraad:

Groep 1: Sabine Maathuis en Madelon Eugelink
Groep 2: Keltoum Perik

Groep 3: Mireille Kremer en Joke Berg Groep 4: Veronique Kenkhuis (secretaris)
Groep 5: Judith Spijker
Groep 6: Caroline Schasfoort (voorzitter) en Marina Stokroos (penningmeester)
Groep 7: Carlien Wentink
Groep 8: Judith v.d. Berg

Vergaderdata schooljaar 2018-2019

10 september
20 november
5 februari 2019
16 april
4 juni